Gegevens verwerken...

  • Beelddenkers leren anders. En beelddenkers hebben een prachtig talent. Ze denken meer in een geheel en zijn daardoor in staat knappe verbanden te leggen. In hun hoofden zorgen ze voor een overzichtelijk geheel en ze zien hierdoor makkelijk totaal plaatjes. Dit maakt beelddenkers tot creatieve, intuïtieve mensen die handig tot onverwachtse oplossingen kunnen komen. Het is een misverstand om te denken dat beelddenkers letterlijk in plaatjes denken, toch maakt ons talige en stapsgewijze onderwijssysteem het voor beelddenkers niet makkelijk om mee te komen in de klas. En dat geeft een vertekend beeld want beelddenkers zijn vaak hele slimme kinderen. In ons onderwijs is het belangrijk om goed te kunnen lezen. Lezen is een activiteit van de linker hersenhelft. Tegenwoordig leren steeds meer kinderen vanuit hun rechter hersenhelft. Beelddenkers zijn hier een goed voorbeeld van.

     

    Voor meer informatie is er een test en een karaktervergelijking. De karaktervergelijking geeft, aan de hand van meerdere verschillen tussen beelddenkers en woorddenkers die naast elkaar zijn gezet, nog meer verduidelijking.