Gegevens verwerken...

 • Is je kind hoogsensitief?

  Beantwoord de vragen. Antwoord met 'Ja' als het in ieder geval enigszins opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met 'Nee' als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind.
   
  Mijn kind....
  1 schrikt snel.
  2 heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
  3 houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.
  4 leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.
  5 lijkt mijn gedachten te kunnen lezen
  6 gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
  7 ruikt elk vreemd geurtje.
  8 heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
  9 lijkt zeer intuitief.
  10 is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
  11 heeft moeite met grote veranderingen.
  12 wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.
  13 stelt veel vragen.
  14 is een perfectionist.
  15 heeft oog voor het verdriet van anderen.
  16 houdt meer van rustige spelletjes.
  17 stelt diepzinnige beschouwende vragen.
  18 is zeer gevoelig voor pijn.
  19 kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
  20 heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.).
  21 kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te gaan klimmen.
  22 presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
  23 beleeft dingen intensief.

   

  Als je 14 keer of meer met "ja" geantwoord hebt, is je kind zeer waarschijnlijk hoogsensitief.

 • Vraag:

  Ja

  Nee

  Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.

     

  Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.

     

  Ik ben nogal gevoelig voor pijn.

     

  Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

     

  Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.

     

  Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.

     

  Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.

     

  Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.

     

  Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.

     

  Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).

     

  Ik schrik gemakkelijk.

     

  Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.

     

  Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.

     

  Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.

     

  Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.

     

  Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.

     

  Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.

     

  Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.

     

  Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.

     

  Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

     

  Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.

     

  Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.

     

  Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

     


  Heb je 12 of meer vragen met ja beantwoord dan ben je vermoedelijk een hooggevoelige persoon.

  Bron: The highly Sensitive Person, door Elaine N. Aron

 •