Gegevens verwerken...

 •  

  Beelddenker:

  Woorddenker:

  Visueel ruimtelijk

  Auditief volgordelijk

  Sterke rechter hersenhelft

  Sterke linker hersenhelft

  Denkt primair in beelden

  Denkt primair in woorden

  Is visueel sterk

  Is auditief sterk

  Kan goed met ruimte omgaan

  Kan goed met tijd omgaan

  Leert vanuit overzicht

  Leert stapje voor stapje

  Begrijpt het meteen of (nog) niet

  Leert met vallen en opstaan

  Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken

  Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd

  Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen

  Is een analytische denker

  Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien

  Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details

  Kan goed kaart lezen

  Volgt mondelinge instructies goed op

  Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen

  Kan goed rekenen

  Leert hele woorden gemakkelijk

  Kan klanken gemakkelijk herkennen

  Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen

  Kan woorden spellend uitspreken

  Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven

  Kan snel en netjes schrijven

  Ordent en organiseert op geheel eigen wijze

  Is goed georganiseerd

  Vindt intuïtief de juiste oplossing

  Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken

  Leert het beste door verbanden te zien

  Kan goed uit het hoofd leren, stampen

  Goed visueel lange termijn geheugen

  Goed auditief korte termijn geheugen

  Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling

  Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden

  Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen

  Leert goed via instructie

  Is erg gevoelig voor de houding van de leraar

  Leert onafhankelijk van emotionele reacties

  Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen

  Voelt zich goed bij één juist antwoord

  Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)

  Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig

  Kan erg onregelmatige cijfers halen

  Haalt in de regel hoge cijfers

  Geniet van meetkunde en natuurkunde

  Geniet van algebra en scheikunde

  Leert de talen op locatie door onderdompeling

  Leert de talen in de klas/les door onderwijs

  Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd

  Is academisch getalenteerd

  Is een laatbloeier

  Is een vroegbloeier

  Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels. Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner