Gegevens verwerken...

  • Anders zijn kan lastig zijn. Zeker in onze huidige tijd is gevoelig zijn niet altijd even gewenst. En ook nieuwetijdskinderen gaan zich in de loop van hun leven daarom aanpassen om niet meer gekwetst te worden. Hierdoor kunnen de prachtige kwaliteiten van nieuwetijdskinderen op de achtergrond of zelf geheel onderdrukt raken. Dit is logischerwijs schadelijk voor het kind. Het is belangrijk dat nieuwetijdskinderen een goede begeleiding krijgen. Nieuwetijdskinderen  zijn geen probleemkinderen, maar ze kunnen wel problemen hebben, net als andere kinderen. En net als andere kinderen horen ze dan goede hulp te krijgen. Natuurlijk in de eerste plaats voor hun zelf. Het is belangrijk dat een kind zich prettig voelt.


    Al zou je het misschien niet direct zeggen, toch is het daarnaast ook belangrijk voor de maatschappij. Voor onze toekomst heeft de wereld straks hun gaven nodig. Onze maatschappij is namelijk aan het veranderen; van ego-gericht naar hart-gericht, van het denken naar het voelen, van een economische tijd naar een bewuste tijd en van het materiële naar het spirituele. Een nieuw tijdperk breekt aan. De wereld zal niet ophouden  in 2012, hij zal transformeren. Dit hebben de Maya`s al voorspeld. We bevinden ons dus in een overgang van een leven waarin we zijn losgeraakt van ons gevoel, ons hart, onze ziel, naar een leven waarin we vanuit ons gevoel en in eenheid met elkaar leven. In vrede en harmonie naast elkaar leven. Een tijd waarin we met open harten leven. Een tijd waarin we respectvol omgaan met de natuur en alle levende wezens. Waarin we eerlijk zijn naar onszelf en anderen. Nieuwetijdskinderen zijn geboren om hieraan bij te dragen. Ze hebben een diepe behoefte om onze wereld te helpen.