Gegevens verwerken...

  • Samen zijn we sterk! Daarom geloof ik in samenwerkingsverbanden. Net zoals het samenwerkingsverband met de Zijn-plek zullen er nog meer samenwerkingsverbanden volgen met andere specialisten en instellingen zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen of concullega's. Zodra hier meer over bekend is vermeld ik nieuws hierover op deze site.