Gegevens verwerken...

  • Bijna niemand komt in onze huidige samenleving nog in aanraking met eigen waardepaling van producten of diensten.Toch vind ik het belangrijk dat we weer zelf gaan nadenken over de waarde van produkten en diensten. Niet alleen dat je voor jezelf nagaat in hoeverre je tevreden of ontevreden bent over iets, maar ook moedigt waardebepaling volgens mij aan even stil te staan bij de (soms uitgebreide) processen die nodig zijn om tot een product of dienst te komen. Daarom doe ik aan waardebepaling achteraf en mag je zelf beslissen wat je wilt geven voor mijn diensten.