Gegevens verwerken...

  • Veel kinderen hebben in onze huidige snelle prestatiemaatschappij moeite om zich zelf te vinden. Op school en soms ook privé wordt veel van ze gevraagd. Kinderen kunnen dan vastlopen en gedrag vertonen waar de omgeving geen raad mee weet. Leer- en gedragsproblemen leiden vaak tot een vervelend gevoel op school en thuis. Juist iemand die nieuw naar de situatie kan kijken, kan veel betekenen. Een kindercoach kan helpen en gaat samen met het kind op zoek naar wat er werkelijk speelt. Hierbij gaat de coach uit van de eigen talenten en mogelijkheden van het kind. Als het kind zijn eigen kwaliteiten leert ontdekken, kan het dit inzetten in allerlei situaties in de toekomst. Kindercoaching is dus een tijdelijke begeleiding die het kind stimuleert zijn eigen oplossingen vanuit zichzelf te vinden. Het kind maakt zelf de positieve verandering in een korte tijd. De grote stap naar een psycholoog of andere hulpverlening hoeft hierdoor misschien niet eens gemaakt te worden.